15
2
3

ประกาศเรื่องการส่งเอกสารแนบ (hard copy) ให้กับคปก. ในการส่งรายงานความก้าวหน้าของการศึกษาวิจัยของผู้รับทุน ประกอบด้วย  1. รายงานการเงินในรอบ 6 เดือน ที่อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเรียบร้อยแล้ว 2. สำเนาบัญชีธนาคารของโครงการ เท่านั้น

 

 


ปฏิทินกิจกรรม

  • ปฐมนิเทศ คปก. ประจำปี 2559
  • -
    รับสมัครทุนเสริม Fulbright 2016/2017
  • -
    รับสมัครทุนในโปรแกรม PPP Year 2017/2018 TRF- DAAD Research Based Mobility Scheme

ข่าวสาร