รายชื่อโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการ และได้รับทุนวิจัย คปก. ต่อยอด รุ่นที่ 3

ประกาศผล “ทุนวิจัย คปก.ต่อยอด” รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

toryod2018

ผู้สมัคร สามารถตรวจสอบผลการสมัครทุน ได้ที่ website สมัครทุนวิจัยคปก. ต่อยอด:  http://rgjadvanced.trf.or.th/
โดย log in ด้วย username และ password ที่ท่านใช้สมัครทุน และตรวจสอบที่ “สถานะการสมัครทุน

ระยะเวลาในการรับทุน 1 ปี ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฏาคม 2562
สำหรับการจัดทำเอกสารสัญญารับทุน สกว. จะแจ้งการดำเนินการให้ท่านทราบต่อไป

>> ดาวน์โหลดรายชื่อโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการ และได้รับทุนวิจัย คปก. ต่อยอด รุ่นที่ 3

 

< ประกาศทั้งหมด