จำนวนเอกสารเข้าทั้งหมด
เดือน จำนวน
มกราคม 2561 504
กุมภาพันธ์ 2561 603
มีนาคม 2561 363
เมษายน 2561 232
พฤษภาคม 2561 272
มิถุนายน 2561 387
กรกฎาคม 2561 169
สิงหาคม 2561 821
กันยายน 2561 340
ตุลาคม 2561 368
พฤศจิกายน 2561 400
ธันวาคม 2561 244
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ระบบตรวจสอบสถานะการได้รับเอกสาร ซึ่งระบบนี้เป็นบริการสำหรับการติดตามเอกสารที่ส่งให้ คปก.โดยอาจารย์หรือนักศึกษา
สามารถตรวจสอบการส่งเอกสารด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพียงแค่กรอก ชื่อนักศึกษา หรือ นามสกุลนักศึกษา ก็จะทราบสถานะของเอกสาร
หมายเหตุ* ระบบนี้ตรวจสอบได้เฉพาะผู้ที่ได้รับทุนคปก.แล้ว ผู้ที่อยู่ในระหว่างรับทุนคปก. ยังไม่มีข้อมูลในระบบ      
ชื่อนักศึกษา: หรือนามสกุลนักศึกษา