จำนวนเอกสารเข้าทั้งหมด
เดือน จำนวน
มกราคม 2561 504
กุมภาพันธ์ 2561 603
มีนาคม 2561 363
เมษายน 2561 232
พฤษภาคม 2561 272
มิถุนายน 2561 387
กรกฎาคม 2561 169
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ระบบตรวจสอบสถานะการได้รับเอกสาร ซึ่งระบบนี้เป็นบริการสำหรับการติดตามเอกสารที่ส่งให้ คปก.โดยอาจารย์หรือนักศึกษา
สามารถตรวจสอบการส่งเอกสารด้วยขั้นตอนง่ายๆ เพียงแค่กรอก ชื่อนักศึกษา หรือ นามสกุลนักศึกษา ก็จะทราบสถานะของเอกสาร
หมายเหตุ* ระบบนี้ตรวจสอบได้เฉพาะผู้ที่ได้รับทุนคปก.แล้ว ผู้ที่อยู่ในระหว่างรับทุนคปก. ยังไม่มีข้อมูลในระบบ      
ชื่อนักศึกษา: หรือนามสกุลนักศึกษา