ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้สิทธิเสนอชื่อนักศึกษาในการสมัครทุน คปก. ความร่วมมือหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาทุน คปก. – หน่วยงานรัฐ รอบพิเศษ รุ่นที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2562

ดาวโหลดรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่มีสิทธิเสนอชื่อนักศึกษาสำหรับการขอรับทุน คปก.หน่วยงานรัฐ รุ่นที่ 21
เปิดรับสมัครนักศึกษารอบ 2 : 1 กันยายน 2561 – 31 ตุลาคม 2561 (ประกาศผลวันที่ 15 ธันวาคม 2561)

  1. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก.) รุ่นที่ 21
  2. ข้อแนะนำ และ ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่สนใจขอรับทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21 
  3. นักศึกษาที่สนใจขอรับทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) คลิกที่นี่

หมายเหตุ อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีรายชื่อผ่านเกณฑ์การพิจารณาทุน คปก. รุ่นที่ 21 นี้ จะมีระยะเวลาในการเสนอชื่อนักศึกษาได้ในรอบสองเท่านั้น อาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถเก็บทุนไว้ใช้ในปีงบประมาณถัดไป

 

ดาวน์โหลดรายชื่ออาจารย์ผู้สิทธิเสนอชื่อนักศึกษาในการสมัครทุน คปก. ความร่วมมือหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2562

Announcement-RGJGOV

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่ม ติดต่อ
คุณนุจรินทร์ โทรศัพท์ 0-2278-8266 E-Mail : nutjarin@trf.or.th
คุณจักรพันธ์ โทรศัพท์ 0-2278-8273 E-Mail : jakkapan@trf.or.th

< ประกาศทั้งหมด