รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 10 อัตรา

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 10 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กรกฎาคม 2561

โดยดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://www.sci.ku.ac.th