รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

รายละเอียดการสมัคร และคุณสมบัติของผู้สมัคร: https://www.engineering.tsu.ac.th/