ประกาศสำหรับนักศึกษาที่สนใจทำงานวิจัยเรื่อง S.aureus infection / Gram – positive infection ที่ NIH, USA

นักศึกษาทุน คปก. (หรือทุนอื่นๆ) สาขา
-Microbiology
-Immunology
-Biochemistry
-etc.
ที่สนใจทำงานวิจัย เพิ่มประสบการณ์ด้านการวิจัยและทำวิจัยต่อยอด เรื่อง S.aureus infection / Gram – positive infection (เน้น Host-Microbe interaction) ที่ National Institues of Health, USA ระยะเวลา 6-12 เดือน

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อได้ที่ email: pipat.piewngam@nih.gov