ประกาศผลนักศึกษาที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์คปก.รุ่นที่ 21 (รอบ 2) ปีงบประมาณ 2562

ประกาศผลนักศึกษาที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์คปก.รุ่นที่ 21 (รอบ 2) ปีงบประมาณ 2562

1.ประกาศเรื่องนักศึกษาที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์คปก.

2.ประกาศ รายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ และ ได้รับคัดเลือกเพื่อรับสมัครทุน คปก. รุ่นที่ 21 (รอบที่ 2) ปีงบประมาณ 2562 (เอกสารแนบ 1)

 

< ประกาศทั้งหมด