ประกาศรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาทุน คปก. – อาเซียน 2019

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใคร่ขอเชิญชวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการจัดสรรทุน คปก. รุ่นที่ 21 (ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2561) ซึ่งสนใจสมัครเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาทุน คปก. – อาเซียน ประจำปี 2019

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2561 ที่เว็บไซต์ https://form.jotform.me/82038697651466

 

gov

Funding arrangement

For student
1. Tuition fee and Research expenses

up to 130,000 THB/year

2. Reserve fund*
200,000 THB
3. Monthly allowance
up to 156,000 THB/year
For Thai advisor
1. Honorarium
30,000 THB/year + 50,000 (final)
2. Travel expenses**
100,000 THB
Total budget (3 years)
up to 1,122,000 THB
(5 years)
up to 1,822,000 THB

 

Note

*The reserve fund can be requested for tuition fee and research expense during scholarship extension period.

  **The students can request the fund for research presentation at international conference abroad.

< All Announcements