ประกาศโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เรื่อง การมอบหมายภารกิจบริหารจัดการโครงการ คปก. รุ่นที่ 17-19 ให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Annoucement-rgj17

เอกสารแนบท้ายที่ 1 : รายชื่อนักศึกษาทุน คปก. รุ่นที่ 19 ที่มอบหมายให้ วช.

เอกสารแนบท้ายที่ 2 : รายชื่อนักศึกษาทุน คปก. รุ่นที่ 18 ที่มอบหมายให้ วช.

เอกสารแนบท้ายที่ 3 : รายชื่อนักศึกษาทุน คปก. รุ่นที่ 17 ที่มอบหมายให้ วช.

< ประกาศทั้งหมด