ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้สิทธิเสนอชื่อนักศึกษาในการสมัครทุน คปก. – อาเซียน 2019

ตามที่โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)  ได้ดำเนินการรับสมัครอาจารย์สำหรับทุน คปก. – อาเซียน 2019
ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2561 นั้น  คปก. ใคร่ขอประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้สิทธิเสนอชื่อนักศึกษาในการสมัครทุน คปก. – อาเซียน 2019 ดังนี้

ดาวน์โหลดรายชื่ออาจารย์ผู้สิทธิเสนอชื่อนักศึกษาในการสมัครทุน คปก. – อาเซียน 2019

picAsean3

Funding arrangement

For student
1. Tuition fee and Research expenses

up to 130,000 THB/year

2. Reserve fund*
200,000 THB
3. Monthly allowance
up to 156,000 THB/year
For Thai advisor
1. Honorarium
30,000 THB/year + 50,000 (final)
2. Travel expenses**
100,000 THB
Total budget (3 years)
up to 1,122,000 THB
(5 years)
up to 1,822,000 THB

 

Note

*The reserve fund can be requested for tuition fee and research expense during scholarship extension period.

  **The students can request the fund for research presentation at international conference abroad.

< All Announcements