ประกาศรับสมัครทุนในโปรแกรม PPP Year 2019/2020 TRF- DAAD Research Based Mobility Scheme

หมดเขตรับสมัคร 14 สิงหาคม 2561
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใคร่ขอเชิญชวนอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาที่ได้รับทุน คปก. ที่มีโครงการวิจัยร่วมมือกับนักวิจัยเยอรมันสมัครขอทุนในโปรแกรม Research Based Mobility Scheme หรือ Project Based Personnel Exchange Programme สำหรับปี 2018/19 ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 สิงหาคม 2561
ผู้สนใจขอให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครมาให้ คปก. ภายในเวลาที่กำหนด
การให้ทุนนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Download ประกาศ

Call for Applications

Download Application

< ประกาศทั้งหมด