ประกาศรับสมัครทุนรุ่นที่ 20 (รอบที่ 2) สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กลุ่มที่เคยได้รับทุน คปก. แล้ว

รอบที่ 2 เปิดรับสมัครวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 31 ธันวาคม 2560 ประกาศผลวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

วิธีการสมัคร

การสมัครขอให้สมัครผ่านทางระบบการสมัครทุน คปก. ออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://rgjadvisor.trf.or.th

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
โทรศัพท์ 0-2278-8270 หรือ 0-2278-8278 โทรสาร 0-2298-0478 E-mail : trfrgj@trf.or.th
***

< ประกาศทั้งหมด