คปก. รุ่นที่ 18

เปิดรับสมัครทุน คปก. รุ่นที่ 18 สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 – 31 มีนาคม 2558
(ระบบสมัครทุน คปก. ออนไลน์)

​​More...


Newton Fund

เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกเข้าร่วมโครงการ Newton Fund - RGJ

More...

การสมัครทุนเสริมของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยประจำปี 2558-2559

​​More...


RGJ-Ph.D. Congress XVI

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย(สกว.)จะจัดการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกครั้งที่ 16 (RGJ-Ph.D. Congress XVI) ขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท

​​Mor​e...