ประกาศรายนามอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กลุ่มอาจารย์ที่ยังไม่เคยได้รับทุนคปก. ปกติที่ได้รับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
รุ่นที่ 17 (ทุนปกติ) รายละเอียด 
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 17 ประจำปีงบประมาณ 2558 รายละเอียด  

กรอกข้อมูลการทำงานของท่านหลังสำเร็จการศึกษา ป.เอกสำหรับนักศึกษาคปก.ได้ที่นี่
http://rgj.trf.or.th/graduates/registerold.asp

ติดตามข่าวสาร คปก.
Facebook: โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (e-mail:rgjphd.rgj@gmail.com)