กรอกข้อมูลการทำงานของท่านหลังสำเร็จการศึกษา ป.เอก
สำหรับนักศึกษาคปก.ได้ที่นี่
http://rgj.trf.or.th/graduates/registerold.asp

ติดตามข่าวสาร คปก.
Facebook: โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
(e-mail:rgjphd.rgj@gmail.com)