|เกี่ยวกับเรา|ติดต่อเรา|          


 

ขอเชิญผู้สนใจสมัครหรือเสนอชื่อ ดุษฎี คปก. เข้ารับการพิจารณา
รับรางวัล "ดุษฎีบัณฑิต คปก. ดีเด่น"
   NEW!
 

ประกาศข่าวสำหรับอาจารย์
  รับสมัครทุน คปก. รุ่นที่ 18 สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
  ประกาศข่าวสำหรับนักศึกษา
    ประกาศผลทุนผู้ช่วยวิจัยคปก. รุ่นที่ 17 (คลิกที่นี่) new!
    การแจ้งปิดบัญชีทุน คปก. และเบิกค่าตอบแทนงวดสุดท้าย
    ประกาศปรับวันรับทุนคปก รุ่นที่ 17
    เกณฑ์สำเร็จการศึกษานักศึกษารุ่นที่ 17
    หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรทุน
   ประกาศข่าวต่างประเทศ
     สมัครทุน TICA- TRF- Sida- ISP new!
     เชิญชวนผู้สนใจสมัครชิงทุนการศึกษาของสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
    ข่าวประชาสัมพันธ์
      Call for Workshop Proposal 2014-2015 (Deadline: 13 July 2015)
     ข่าวสาร
       กำหนดการ การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 16 new!