ประกาศรายนามอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กลุ่มอาจารย์ที่ยังไม่เคย
ได้รับทุนคปก. ปกติที่ได้รับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 17
(ทุนปกติ) รายละเอียด 
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนผู้ช่วยวิจัย คปก. รุ่นที่ 17
ประจำปีงบประมาณ 2558 รายละเอียด  

รายชื่ออาจารย์และนักศึกษาที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์และได้รับการคัดเลือก
เพื่อรับทุนคปก.รุ่นที่ 16 รอบสอง รายละเอียด
ประกาศรายชื่ออาจารย์และนักศึกษาคลิกที่นี่


กรอกข้อมูลการทำงานของท่านหลังสำเร็จการศึกษา ป.เอก
สำหรับนักศึกษาคปก.ได้ที่นี่
http://rgj.trf.or.th/graduates/registerold.asp

ติดตามข่าวสาร คปก.
Facebook: โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
(e-mail:rgjphd.rgj@gmail.com)